Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện

Tác giả : Hoại Phi Vãn Vãn

Dịch: Quick translator

Nhóm Edit : HSN

Poster 1 : colaclac

Poster 2 : Kim NC

Edit : Ong MD, Phong Lin, Kim NC, Moon_flower, LạcLạc, libraIme, hangdang33, Lê Dương.

Beta : Vô Phương, Thỏ SN, Như Bình, Kim NC, TomoyoDouji.

Dịch : Thuchang

******************************

MỤC LỤC

Giới thiệu

CUỐN 1 – Mệnh Phượng Hoàng

1 + 2 + 3

4 + 5 + 6

7 +  8 + 9

10 + 11 + 12

13 + 14 + 15

16 + 17 + 18

19 + 20 + 21

22 + 23 + 24

25 + 26 + 27

28 + 29 + 30

31 + 32 + 33

34 + 35 + 36

37 + 38 + 39

40 + 41 + 42

43 + 44 + 45

46 + 47 + 48

49 + 50 + 51

52 + 53 + 54

55 + 56 + 57

58 + 59 + 60

61 + 62 + 63

64 + 65 + 66

67 + 68 + 69

70 + 71 + 72

73 + 74 + 75

76 + 77 + 78

79 + 88 + 81

82 + 83 + 84

85 + 86 + 87

88 + 89 + 90

91 + 92 + 93

94 + 95 + 96

97 + 98 + 99

100 + 101 + 102

103 + 104 + 105

106 + 107 + 108

109 + 110 + 111

112 + 113 + 114

115 + 116 + 117

118 + 119 + 120

121 + 122 + 123

124 + 125 + 126

127 + 128 + 129

130 + 131 + 132

133 + 134 + 135

136 + 137 + 138

139 + 140 + 141

142 + 143 + 144

145 + 146 + 147

148 + 149 + 150

151 + 152 + 153

154 + 155 + 156

157 + 158 + 159

160 + 161 + 162

163 + 164 + 165

166 + 167 + 168

169 + 170 + 171

172 + 173

Hết cuốn 1

CUỐN 2 – Hoại phi khuynh thành

C1 (174)

C2 (175)

C3 (176)

C4 (177)

C5 (178)

C6 (179)

C7 (180)

C8 (181)

C9 (182)

C10 (183)

C11 (184)

C12 (185)

C13 (186)

C14 (187)

C15 (188)

C16 (189)

C17 (190)

C18 (191)

C19 (192)

C20 (193)

C21 (194)

C22 (195)

C23 (196)

C24 (197)

C25 (198)

C26 (199)

C27 (200)

C28 (201)

C29 (202)

C30 (203)

C31 (204)

C32 (205)

C33 (206)

Hết cuốn 2

CUỐN 3 – Đối mặt

C1 (207)

C2 (208)

C3 (209)

C4 (210)

C5 (211)

C6 (212)

C7 (213)

C8 (214)

C9 (215)

C10 (216)

C11 (217)

C12 (218)

C13 (219)

C14 (220)

C15 (221)

 C16 (222)

C17 (223)

C18 (224)

C19 (225)

C20 (226)

C21 (227)

C22 (228)

C23 (229)

                 Hết cuốn 3

CUỐN 4 – Yêu người như sinh mệnh

C1 (230)

C2 (231)

C3 (232)

C4 (233)

C5 (234)

Ngoại Truyện

 

Lưu ý :

- Truyện được edit với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận. Không sử dụng bản edit này với bất kỳ mục đích thương mại nào.

- Nếu repost, xin hãy ghi rõ tên nhóm, người edit / beta và đưa đúng link nguồn.


143 responses to “Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện

Hun cái nào

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

MDH

Mắc Dịch Hội và đồng bọn

Hoa Trăng Trong Tuyết

Hoa trong Trăng, Trăng trong Tuyết, cánh trắng mỏng manh cuốn bay theo gió về cuối chân trời...

Cà Xí Xọn

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

Như Bình

Nhất Thế Trường An

KIM NC 17

It's only my world

DuDu

你不在当我最需要爱,你却不在

Phong Lin

Let's take me away...

Hội những người đau tim vì đọc truyện online

"Hóng là đam mê, Bê tê là sở thích "

Phụng Vũ

Úy đồ phương vạn lý ◆ Sinh nhai cận bách niên ◆ Bách tri tương bạch thủ ◆ Hà xử nhập hoàng tuyền

Nhược Linh

靈雨既零 - 蓮花日照

MDH

Mắc Dịch Hội và đồng bọn

Hoa Trăng Trong Tuyết

Hoa trong Trăng, Trăng trong Tuyết, cánh trắng mỏng manh cuốn bay theo gió về cuối chân trời...

Cà Xí Xọn

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

Như Bình

Nhất Thế Trường An

KIM NC 17

It's only my world

DuDu

你不在当我最需要爱,你却不在

Phong Lin

Let's take me away...

Hội những người đau tim vì đọc truyện online

"Hóng là đam mê, Bê tê là sở thích "

Phụng Vũ

Úy đồ phương vạn lý ◆ Sinh nhai cận bách niên ◆ Bách tri tương bạch thủ ◆ Hà xử nhập hoàng tuyền

Nhược Linh

靈雨既零 - 蓮花日照

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 736 other followers

%d bloggers like this: